Näringsliv

Avsparken för nästa år

En kick-off är helt enkelt en avspark för någonting som väntar. Det kan handla om att man vill nå bättre resultat och därför jobbar målmedvetet med ett visst område en tid, eller att man har större uppdrag som behöver genomföras. Många företag väljer att hålla kick-off flera gånger om året. Det kan vara ett sätt att fira en leverans som gått iväg till kund, eller ett projekt som inneburit framgång inte bara vad gäller marginalerna utan också i fråga om relationer och samverkan.

Ny verksamhet

Är ni i färd med att starta upp en ny avdelning eller gå in på nya kundsegment? Då kan en kick-off vara ett sätt att få snurr på allting redan innan ni kommit igång! Många av de motsättningar som kan bli aktuella på en arbetsplats handlar om att det finns en oförståelse mellan olika delar av jobbet. En grafiker missar helt vad företagets copy gör, och utvecklaren är insyltat i kod och tappar helt vilken funktion säljaren kan tänkas ha när väl någon affär kommit i hamn. Att se helheten är ofta någonting som bidrar till bättre resultat. Man kan då snabbt inse vikten av att samtliga gör vad de är bäst på för att produkten skall bli så bra som möjligt. Genom en kick-off kan man förbättra kommunikation och flöden på ett sätt vilket gör att man vinner mer tid och därmed också siffror vid årsslut.