Webbtips

Nyheter via internet

Flera undersökningar har gjorts för att komma fram till när de flesta använder internet. Ofta väljer man att endast titta på aktivitet som inte rör arbetet då många jobbar med datorer och därför bidrar till att siffrorna inte stämmer överens med hur den egentliga situationen ser ut.