Webbtips

Ekonomi och fastighetsinfo

Den svenska bostadsmarknaden påverkas främst av det utbud och den efterfrågan som vi har i Sverige i dag. Enligt många är priset för högt på bostäder i storstäderna och många människor tvingas ta väldigt höga lån för att ha råd med ett eget hus eller en egen lägenhet. Priserna har de senaste åren stigit drastiskt vilket visserligen har varit en fördel för de som ägde ett sin bostad tidigare, men en nackdel för de som behöver en egen bostad i dag. Om de fortsätter att göra det riskerar vi en bostadsbubbla som till slut brister och blir till en katastrof för de som har tagit stora lån och köpt sitt hus eller lägenhet.Läs artikeln här halsingtunarogsta.se